Höj säkerheten i byggbranschen

Branschen saknar i dag händelsedata i realtid som kan användas för analys och åtgärd för att höja säkerheten. I forskningen lyfter man tydligt fram möjligheterna med it-baserade hjälpmedel inom hälsa och säkerhet.
Branschen saknar i dag händelsedata i realtid som kan användas för analys och åtgärd för att höja säkerheten. I forskningen lyfter man tydligt fram möjligheterna med it-baserade hjälpmedel inom hälsa och säkerhet.

Historisk data kan bidra till förebyggande säkerhetsarbete.

Det sker mycket olyckor inom byggbranschen. Med hjälp av teknologi kan säkerheten bli bättre. För att teknologiska säkerhetslösningar ska fungera tillsammans oberoende av vems byggarbetsplats det är och vem som levererar fordon och maskiner behöver branschen enas om standarder.

Det här projektet har i en förstudie identifierat och utvärderat teknologier som finns för att se hur man med hjälp av dessa skulle kunna höja säkerheten.

Kontakt

Henrik Flodén Skanska Sverige AB henrik.floden@skanska.se

Följ oss