Livräddning på distans

En tekniklösning för byggarbetsplats i glesbygd och sjukvård.

Projektet har utvecklat en tekniklösning för livräddning på distans för byggarbetsplatser i glesbygd och sjukvård.

Lösningen bidrar till att minska följderna av olyckor inom byggbranschen, den mest skadedrabbade yrkessektorn.

Kontakt

Hans Hedberg Onsitus AB hans.hedberg@onsitus.se

Följ oss