Vilket område inom byggbranschen vill du bidra till att utveckla? Sök bidrag från oss.

Vi stödjer utveckling

Som bidrar till minskad klimatpåverkan, produktivitet, digitalisering, innovationer, gott ledarskap och god arbetsmiljö. Över 7 200 företag i byggsektorn, anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen, kan söka bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt från oss. Skapa konto och sök finansiering.

Seminarieserie med lösningar kring sektorns utmaningar

Få input om resultat från branschens FoI-projekt. Sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla arbetssätt "Bygg kompetens".

Unik kartläggning. Det här händer inom digitalisering inom byggbranschen i dag.

”Digitala granskningssystemet är klockrent”

Färre byggfel med branschgemensam, kostadsfri standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar.

"Stor nytta av Skanskas studie"

Verktygen för energiberäkningar hjälper fastighetsägare, entreprenadföretag med flera, menar Per Levin, branschens utvecklingsprogram Sveby.

Podd: Utveckling i byggbranschen.

Följ oss