Över 7000 medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka finansiering från oss för att bidra till att utveckla något område inom branschen.

Seminarieserie med lösningar kring sektorns utmaningar

Få input från branschens FOI-resultat i seminarieserien Bygg kompetens.

Unik kartläggning: Det här händer inom digitalisering inom byggbranschen i dag.

”Digitala granskningssystemet är klockrent”

Färre byggfel med branschgemensam, kostadsfri standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar.

"Stor nytta av Skanskas studie"

Verktygen för energiberäkningar hjälper fastighetsägare, entreprenadföretag med flera, menar Per Levin, branschens utvecklingsprogram Sveby.

Podd: Utveckling i byggbranschen.

Följ oss