Hur SBUF arbetar

SBUF utgörs av styrelse, fyra utskott och ett kansli. Styrelsen och utskotten består av företrädare för SBUF:s medlemmar.

Läs mer

Att söka bidrag

Har du eller ditt företag idéer eller förslag till utvecklingsprojekt som du tycker stämmer med SBUF:s mål och inriktning är du välkommen med en ansökan.

Läs mer

Projektarean

Du kan följa ditt ärende och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut via projektarean. I projektarean finns även anvisningar hur ett projekt slutrapporteras.

Läs mer Logga in

Informationsinsatser

Resultaten av de projekt som genomförs inom ramen för SBUF:s verksamhet resulterar i olika typer av informationsinsatser. Här kan du ta del av publicerade informationsblad, projekt och avhandlingar.

Sök informationsblad, projekt och avhandlingar

Information om nya projekt

I våra elektroniska nyhetsbrev får du information om intressanta projekt som vi initierat och rapportering om avslutade projekt. Vi räknar med att skicka sju elektroniska nyhetsbrev per år.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Senaste pågående projekt Se fler

Loading
ID Titel Typ
P A

Senaste avslutade projekt Se fler

Loading
ID Titel Typ
P A

Senaste avhandlingar Se fler

Loading
Titel Författare Typ