Hur SBUF arbetar

SBUF utgörs av styrelse, fyra utskott och ett kansli. Styrelsen och utskotten består av företrädare för SBUF:s medlemmar.

Läs mer

Att söka bidrag

Har du eller ditt företag idéer eller förslag till utvecklingsprojekt som du tycker stämmer med SBUF:s mål och inriktning är du välkommen med en ansökan.

Läs mer

Projektarean

Du kan följa ditt ärende och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut via projektarean. I projektarean finns även anvisningar hur ett projekt slutrapporteras.

Läs mer Logga in

Informationsinsatser

Resultaten av de projekt som genomförs inom ramen för SBUF:s verksamhet resulterar i olika typer av informationsinsatser. Här kan du ta del av publicerade informationsblad, projekt och avhandlingar.

Sök informationsblad, projekt och avhandlingar

Senaste pågående projekt Se fler

Loading
ID Titel Typ
P A

Senaste avslutade projekt Se fler

Loading
ID Titel Typ
P A

Senaste avhandlingar Se fler

Loading
Titel Författare Typ