"Vi har stor användning av Skanskas studie"

- Verktygen för energiberäkningar till nära-nollenergibyggnader är till hjälp för dem som ska göra energiberäkningar till nyproduktion. Till exempel fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter, säger Per Levin, vid branschens utvecklingsprogram Sveby.

”Digitala granskningssystemet är klockrent”

Färre byggfel med en branschgemensam och kostadsfri standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar.

Sök bidrag

Över 7 200 företag i byggsektorn kan söka bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt från oss. Det kan även Byggnads, Ledarna och Seko.

Vi stödjer utveckling

Som bidrar till minskad klimatpåverkan, produktivitetet, digitalisering, innovationer, gott ledarskap och god arbetsmiljö.

Podd: Utveckling i byggbranschen

Lyssna på vår podd med samtal om utveckling och forskning inom byggbranschen.

Vägledning för att hållbarhetsredovisa

Större företag ska hållbarhetsredovisa. Hjälp och struktur för hållbarhetsredovisningen.

Säker provtagning av asfalt

Skanska har låtit utveckla provtagningsutrustning som gör provtagning av asfalt säker,  automatiserad och fjärrstyrd.

Mer effektiv hantering av bygghandlingar

Branschen arbetar tillsammans för att digitalisera hanteringen av bygghandlingar.

Följ oss