"Skanskas studie underlättar"

”Vi har stor användning av Skanskas studie - branschen har fått verktyg för bättre energiberäkningar i arbetet för nära-nollenergibyggnader".

"Digitala granskningssystemet är klockrent"

Färre byggfel med en branschgemensam och kostadsfri standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar.

Sök bidrag

Över 7 200 företag i byggsektorn kan söka bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt från oss. Det kan även Byggnads, Ledarna och Seko.

Vi stödjer utveckling

Som bidrar till minskad klimatpåverkan, produktivitetet, digitalisering, innovationer, gott ledarskap och god arbetsmiljö.

Enkelt att söka

Det är enkelt att söka 1. Skapa ett användarkonto på vår webbplats 2. Gör en projektbeskrivning 3. Lämna in ansökan

Mer effektiv hantering av bygghandlingar

Branschen arbetar tillsammans för att digitalisera hanteringen av bygghandlingar.

Vägledning för att hållbarhetsredovisa

Större företag ska hållbarhetsredovisa. Hjälp och struktur för hållbarhetsredovisningen.

Förbered byggprojektet

Planera byggprojektets olika moment med färdiga arbetsinstruktioner. Framgångsrika metoder har sammanställts. Gratis för alla.

Följ oss