Vilket område inom byggbranschen vill du bidra till att utveckla? Sök bidrag från oss.

Vi stödjer utveckling

Som bidrar till minskad klimatpåverkan, produktivitetet, digitalisering, innovationer, gott ledarskap och god arbetsmiljö. Över 7 200 företag i byggsektorn kan söka bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt från oss. Skapa ett konto och sök finansiering.

Seminarieserie med lösningar kring sektorns utmaningar

Få input om resultat från branschens FoI-projekt. Sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla arbetssätt "Bygg kompetens".

Varför gör ni det här just nu? Anneli Kouthoofd, vd, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment och Camilla Byström, programchef, InfraSweden2030.

Lösningar kring att bygga översvämningsanpassat och klimatförändringars påverkan.

”Digitala granskningssystemet är klockrent”

Färre byggfel med branschgemensam, kostadsfri standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar.

"Stor nytta av Skanskas studie"

Verktygen för energiberäkningar hjälper fastighetsägare, entreprenadföretag med flera, menar Per Levin, branschens utvecklingsprogram Sveby.

Följ vår podd: Utveckling i byggbranschen.
Unik kartläggning. Det här händer inom digitalisering inom byggbranschen i dag.

Följ oss