Årets Innovation 2014

Till Årets Innovation 2014 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Årets Innovation 2014Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 21 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling. Projektledare för projektet var Kenneth Johansson, Infobric. Mer information om Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser finns i SBUF:s projektregister under projekt 12599 och i informationsbladet  SBUF Informerar 15:01.

 

Motivering:

"Ett riskmoment på byggarbetsplatsen är att maskiner framförs eller används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning. Projektet har utvecklat ett system som förhindrar att personal använder maskiner som de saknar behörighet för. Varje maskin har en elektronisk startspärr som kommunicerar med en central databas där maskinbehörigheter hanteras. Maskinbehörigheten är kopplad till det individuella ID06-kortet. Projektet ger möjligheter till förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet på byggarbetsplatsen. Systemet är ett effektivt hjälpmedel till stor nytta för bygg- och installationsföretagen."

 

Kenneth har varit projektledare och aktivt arbetat med tekniken och utvecklingsgruppen. Vid utdelningen av Årets Innovation 2014 representerades Kenneth av medarbetarna Dimitry Gorlov och Björn Svennenfors.

 

I bilden syns (från vänster) Fredrik Runius (nominerad för Att bygga våtrum på rätt sätt), Ruben Aronsson (SBUF:s VD), Dimitry och Björn, Thomas Helmerson (representerar SBUF:s styrelse) och Camilla Persson Lidgren (nominerad för K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen). 

 

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

K1-En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen med projektledaren Camilla Persson Lidgren, Lundafastigheter AB. Camilla arbetade på Skanska när projektet genomfördes. Medförfattare till rapporten var Niklas Holm, Erlandssons Bygg. Även Niklas arbetade tidigare på Skanska. Mer information finns i SBUF:s projektregister under projekt 12765. Informationsspridning har även gjorts genom SBUF Informerar 14:23.

 

Motiveringen lyder:

Förbättrad arbetsmiljö är högt prioriterat inom byggsektorn. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna beaktas på ett systematiskt och effektivt sätt redan i planerings- och projekteringsskedena, för att få önskad effekt i produktionsskedet. Projektet har utvecklat ett arbetssätt som med hjälp av moderna datorhjälpmedel identifierar säkerhetsrisker redan i projekteringsskedet, och som kommunicerar riskerna till byggarbetsplatsen genom en så kallad säkerhetsritning. Projektet medför stor nytta för byggarbetsplatsen genom att bättre förutsättningar skapas för förbättrad arbetsmiljö. Genom att oväntade riskmoment och problem uppmärksammas tidigt drabbas byggprocessen av färre störningar och oväntade problem."

 

Att bygga våtrum på rätt sätt med projektledaren Fredrik Runius, Säker Vatten AB. Projektet har genomfört i bred samverkan med representanter för Byggare, installatörer och försäkringsbolag. Ytterligare info finns i SBUF:s projektregister under projekt 12922 och i informationsbladet SBUF Informerar 15:02.

 

Motiveringen lyder:

Byggande av våtrum är en komplex process med många inblandade yrkesgrupper. Projektet har tagit fram enkla och tydliga typlösningar för våtrumskonstruktioner, i ett framgångsrikt och föredömligt samarbete mellan byggare, installatörer och försäkringsbolag. En gemensam branschstandard har etablerats vilket leder till en effektivare och mer lönsam byggprocess, samt bättre och mer skadesäkra våtrum för slutkunden."