Årets Innovation 2018

Ny teknik och digitalisering effektiviserar vinterväghållningen

Ett utvecklingsprojekt som effektiviserar vinterväghållningen vann SBUF-utmärkelsen Årets Innovation 2018. Förutom stora fördelar för vägtrafikanterna leder tekniken även till hållbar tillväxt och bättre arbetsmiljö.

Projektet som vann Årets Innovation 2018 har kombinerat väderprognoser med realtidsdata från fordon och väginformationssystem till ett beslutsstödsystem för driftledningspersonal och maskinförare. Genom optimering av både rutter och åtgärder för halkbekämpning minskar totalkostnaden och miljöbelastningen samtidigt som arbetsmiljön förbättras och trafiksäkerheten höjs.

Projektet visar att modern teknik och digitalisering kan effektivisera även traditionella verksamheter som vinterväghållning. Projektledare för projektet har varit Andreas Bäckström från Svevia AB.

Prisutdelningen skede vid en högtidlig tillställning den 9 maj 2019 på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm.

Prognosstyrd dynamisk vägdrift”, projektledare Andreas Bäckström, Svevia AB
SBUF: 13484.

Övriga nominerade till Årets Innovation 2018 var:

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)”, projektledare Ylwa Glismann, Installatörsföretagen
SBUF 13143
Sökande: Installatörsföretagen. Samarbete: VVS Företagen och EIO (numera i den gemensamma organisationen Installatörsföretagen) samt INCERT och Svenskt Projektforum.

Vägledning i att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen”, projektledare Nina Björstrand, Sharing Capabilities AB
SBUF 13425
Sökande: Åke Sundvall AB. Samarbete: Åke Sundvall AB, Dipart Entreprenad AB och Sveriges Byggindustrier.

Nominerade till Årets Innovation 2018

Utmärkelsen Årets Innovation

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) instiftade i samband med sitt 20-årsjubileum ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsområdet. Priset består av ett stipendium på 50.000 kronor samt diplom.
Projektet ska utmärkas av stor branschnytta och vara väl förankrat i branschföretagens vardag. Projektet ska bidra till minst ett av följande:

- Mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
- Bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
- Effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
- Hållbar tillväxt inom byggsektorn
- Gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
- Bättre ledarskap i branschföretagen

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.