Frågor & Svar om avslutning av projekt


Fråga: Jag är färdig med mitt utvecklingsprojekt och ska börja sammanställa slutrapporten. Måste jag använda SBUF:s rapportmall?

Svar: Nej, den är inte obligatorisk. Huvudsaken är att slutrapporten innehåller information enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds anvisningar. Fördelen med SBUF:s mall är att den innehåller rubriker och vägledning som leder till en komplett och tydlig slutrapport.


Fråga: Jag är klar med mitt forskningsprojekt och avhandlingen är färdig. Måste jag skriva en separat slutrapport till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond?

Svar: Din akademiska avhandling duger fint som slutredovisning till SBUF. Vi kräver dock också att avhandlingen innehåller eller kompletteras med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Omfattningen bör vara 4 – 8 sidor.


Fråga: Nu har jag lämnat in slutredovisningen. När kan jag skicka slutfakturan?

Svar: Du kan skicka slutfakturan tillsammans med slutredovisning och underlag till kunskapsspridning. Betalningsdatum måste dock ligga efter det att SBUF:s mötesomgång är avslutad, se vidare Ansökningstider (länk).