Ansöknings- och rapporteringstider

Tider som återstår för inlämning av ansökningar och slutrapporter 2019

Mötesomgång

Inlämning ansökan utvecklingsprojekt 

Inlämning ansökan forskningsprojekt 

Inlämning slutrapport 

Besked om SBUF:s beslut

 

       

6–2019

15 sep

15 sep

15 sep

V. 43

7–2019

10 nov

10 nov

V. 50


Tider för inlämning av ansökningar och slutrapporter 2020

Mötesomgång

 Inlämning ansökan
utvecklingsprojekt 

Inlämning ansökan
forskningsprojekt 

 Inlämning
slutrapport 

Besked om SBUF:s beslut

 1–2020

 10 jan

 —

 10 jan

 v.6

 2–2020

 15 feb

 15 feb

 15 feb

 v.13

 3–2020

 9 april

 –

 9 april

 v. 19

 4–2020

 15 maj

 15 maj

 15 maj

 v.26

 5–2020

 7 aug

 —

 7 aug

 v.36

 6–2020

 15 sept

 15 sept

 15 sept

 v.44

 7–2020

 13 nov

 —

 13 nov

 v.50


Lämna ansökan/slutrapport i tid för att hinna tas upp i Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds beslutsprocess.

Tiderna kan komma att ändras på grund av faktorer som vi inte kan styra. Kontrollera därför eventuella uppdateringar innan du lämnar in ansökningar eller slutrapporter.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har sju mötesomgångar om året. Tre av dessa behandlar ansökningar till forskningsprojekt.