Ansöknings- och rapporteringstider 2017/18

Viktigt att ansökan eller slutrapporten inlämnas i tid för att hinna med i SBUF:s beslutsprocess.

SBUF har sju mötesomgångar om året, varav tre även behandlar ansökningar om bidrag till forskningsprojekt. För 2018 (och för de sista mötesomgångarna 2017) gäller nedanstående tider för inlämning av ansökningar och slutrapporter. Observera att tiderna kan komma att ändras under pågående verksamhetsår på grund av faktorer som vi inte kan styra. Kontrollera därför eventuella uppdateringar på SBUF:s webbplats innan du lämnar in ansökningar eller slutrapporter.

 

 

 

Mötesomgång

Inlämning ansökan utvecklingsprojekt

Inlämning ansökan forskningsprojekt

Inlämning slutrapport

Besked om SBUF:s beslut

5–2017

13 augusti

13 augusti

V. 36

6–2017

15 september

15 september

15 september

V. 43

7–2017

19 november

19 november

V. 51

1–2018

14 januari

14 januari

V. 6

2–2018

15 februari

15 februari

15 februari

V. 12

3–2018

2 april

2 april

V. 18

4–2018

15 maj

15 maj

15 maj

V. 26

5–2018

12 augusti

12 augusti

V. 36

6–2018

15 september

15 september

15 september

V. 43

7–2018

18 november

18 november

V. 50