Ansöknings- och rapporteringstider

För 2019 återstår dessa tider för inlämning av ansökningar och slutrapporter.

Mötesomgång

Inlämning ansökan utvecklingsprojekt 

Inlämning ansökan forskningsprojekt 

Inlämning slutrapport 

Besked om SBUF:s beslut

 

       

5–2019

11 aug

11 aug

V. 36

6–2019

15 sep

15 sep

15 sep

V. 43

7–2019

10 nov

10 nov

V. 50


Lämna ansökan/slutrapport i tid för att hinna tas upp i Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds beslutsprocess.

Tiderna kan komma att ändras på grund av faktorer som vi inte kan styra. Kontrollera därför eventuella uppdateringar innan du lämnar in ansökningar eller slutrapporter.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har sju mötesomgångar om året. Tre av dessa behandlar ansökningar till forskningsprojekt.