Ansöknings- och rapporteringstider 2018/19

Viktigt att ansökan eller slutrapporten inlämnas i tid för att hinna med i SBUF:s beslutsprocess.

SBUF har sju mötesomgångar om året, varav tre även behandlar ansökningar om bidrag till forskningsprojekt. För 2019 (och för de sista mötesomgångarna 2018) gäller nedanstående tider för inlämning av ansökningar och slutrapporter. Observera att tiderna kan komma att ändras under pågående verksamhetsår på grund av faktorer som vi inte kan styra. Kontrollera därför eventuella uppdateringar på SBUF:s webbplats innan du lämnar in ansökningar eller slutrapporter.

 

 

 

Mötesomgång

Inlämning ansökan utvecklingsprojekt

Inlämning ansökan forskningsprojekt

Inlämning slutrapport

Besked om SBUF:s beslut

 

       

7–2018

18 november

18 november

V. 51

1–2019

13 januari

13 januari

V. 6

2–2019

15 februari

15 februari

15 februari

V. 12

3–2019

31 mars

31 mars

V. 18

4–2019

15 maj

15 maj

15 maj

V. 26

5–2019

11 augusti

11 augusti

V. 36

6–2019

15 september

15 september

15 september

V. 43

7–2019

10 november

10 november

V. 50