Frågor & Svar


Fråga:
Jag har en idé kring hur branschen kan utvecklas inom något område men jobbar inte i ett företag som är medlem i Byggföretagen eller Installatörsföretagen. Kan jag söka bidrag från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond?

Svar: Anslutna medlemsföretag i Byggföretagen eller Installatörsföretagen kan söka bidrag. Det sökande företaget utse vem de vill ska utföra projektet. Kontakta ett medlemsföretag och presentera din idé, förhoppningsvis hittar du ett företag som tror på idén och som är villigt att söka bidrag.


Fråga: Jag är färdig med mitt utvecklingsprojekt och ska börja sammanställa slutrapporten. Måste jag använda SBUF:s rapportmall?

Svar: Nej, den är inte obligatorisk. Huvudsaken är att slutrapporten innehåller information enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds anvisningar. Fördelen med SBUF:s mall är att den innehåller rubriker och vägledning som leder till en komplett och tydlig slutrapport.


Fråga: Jag är klar med mitt forskningsprojekt och avhandlingen är färdig. Måste jag skriva en separat slutrapport till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond?

Svar: Din akademiska avhandling duger fint som slutredovisning till SBUF. Vi kräver dock också att avhandlingen innehåller eller kompletteras med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Omfattningen bör vara 4 – 8 sidor.


Fråga: Nu har jag lämnat in slutredovisningen. När kan jag skicka slutfakturan?

Svar: Du kan skicka slutfakturan tillsammans med slutredovisning och underlag till kunskapsspridning. Betalningsdatum måste dock ligga efter det att SBUF:s mötesomgång är avslutad. Ansöknings- och rapporteringstider