D. Tidplan

Tiderna för de olika stegen i arbetsprogrammet och för eventuella delrapporter, milstolpar, säsongsindelning, beslutspunkter etcetera bör framgå av tidplanen.

Gör en realistisk tidplan för projektet. Resultatet är beroende av att arbetet utförs noggrant och korrekt och det är ni själva som skall ha glädje av det ni kommer fram till. Tänk även på att sätta av tid till dokumentation och rapportskrivning.

Om det sker större förändringar av tidplanen eller projektplaneringen under projektets gång, eller om projektet avbryts, skall ni anmäla detta till SBUF så snart som möjligt.