Detta kan du söka bidrag för

Du som är verksam i samhällsbyggnadsbranschen har säkert synpunkter på hur man kan höja effektiviteten i branschen. Projekten som får bidrag från oss handlar ytterst om att bli bättre på att möta kunders krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och hållbarhet är några viktiga nyckelord.

Vi stöder utvecklings- eller forskningsprojekt som bidrar till:
  • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster,
  • bättre arbetsmiljö för branschföretagens anställda,
  • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt,
  • långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn,
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling samt
  • välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i branschföretagen.

Ett eller flera av dessa kriterier skall vara uppfyllda för att ett projekt skall komma i fråga för bidrag.

Projekt vi finansierar drivs i någon av dessa former

Utvecklingsprojekt Utförs typiskt förlagt till ett företag eller en byggarbetsplats. 

Forskningsprojekt Projektets relevans och förankring i branschen av avgörande betydelse.

Kunskapsinhämtningsprojekt Kunskapsinhämtning eller omvärldsbevakning.

Fokusområden

  • Säkerhet och arbetsmiljö
  • Hållbarhet
  • Digitalisering
Övriga finansiärers utlysningar

Övriga samhällsbyggnadssektorns finansiärers utlysningar till forsknings- eller innovationsprojekt (pågående och kommande):

Utlysningar inom samhällsbyggnadssektorn på IQ Samhällsbyggnads webbplats