Fokusområden

Tre områden som är i ett särskilt viktigt skede inom samhällsbyggandets utveckling.

Digitalisering

Digitaliseringen används för att effektivisera och förenkla administrativa stödrutiner, effektivisera processer i kärnverksamheter och till slut förändra både produkter, tjänster och affärsmodeller. Inom bygg- och installationsbranschen har vi kommit en bit på resan. BIM, (byggnadsinformations-modellering), standarder och strukturer kan skapa enhetliga och korrekta informationskällor. Vi välkomnar en bredd av ansökningar inom digitalisering och kan det kan till exempel handla om förstärkning inom områdena:

  • AI och maskininlärning, stora datamängder, standardisering
  • Internet of things och Digitala tvillingar
  • Förändrade processer, roller och affärsmodeller
Hållbarhet, klimat och miljö

Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, där Parisavtalet om klimatmålen ingår, är av största vikt för internationell, nationell och samhällsbyggnadsbranschens utveckling. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och kanske adresserar ditt/ert projekt något av dem och något i Bygg- och anläggningssektorns färdplan:

  • Minskad klimatpåverkan, Minskad energianvändning, Cirkularitet
  • Social hållbarhet                                   
  • Återbruk, längre livslängd (LCA) lägre kostnad (LCC)

FN:s globala mål för hållbar utveckling (se till exempel mål 7 till och med 13)
Bygg- och anläggningssektorns färdplan för att Sverige ska bli fossilfritt

Säkerhet och arbetsmiljö, en arbetsplats för alla

En trygg arbetsmiljö handlar om att minimera risken för skador och att kunna ge snabb hjälp om olyckan är framme. Här kan vi bland annat ta hjälp av nya tekniska lösningar och digitalisering. Det handlar också om att se över rådande arbetsklimat och att utveckla det så att alla har samma förutsättningar att må bra och utvecklas på arbetsplatsen.

Vad ger ert projektresultat ur ett arbets- och säkerhetsperspektiv? Vilka följdeffekter får resultatet?

Ladda ner Mall för arbetsmiljöplan från Byggföretagens webbplats