Avslutning av projekt

Slutfakturering kan ske när slutredovisning är komplett.

Lämna detta till SBUF för komplett slutredovisning:

Lämna det i inloggat läge på vår webbplats. Logga in.

Formellt avslutas projektet genom beslut från SBUF, som du meddelas om. Därefter utbetalas innehållen del av forsknings- eller utvecklingsbidraget.