Avslutning av projekt

Slutfakturering kan ske när slutredovisning är komplett.

Lämna detta till SBUF för komplett slutredovisning:

Lämna allt material på Mina sidor.

Formellt avslutas projektet genom styrelsebeslut i SBUF, som du meddelas om. Därefter utbetalas innehållen del av forsknings- och utvecklingsbidraget.