Slutrapport

Utforma slutrapport

  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond ska omnämnas som (del)finansiär till projektet
  • Rapporter och avhandlingar kan utformas med lärosätesspecifika mallar
  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds försättssida och logotyp behöver användas.
  • Slutrapporten ska vara skriven på svenska (ok med bilagor på engelska)
  • För avhandlingar behövs en svensk sammanfattning på max 8 A4-sidor som även den innehåller punkt 1-4

Slutrapport levereras som pdf-fil i inloggat läge för att publiceras för fri nedladdning hos Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Utforma FoU-rapport