Ansöknings- och rapporteringtider 2018/19

SBUF:s deadlines för inlämning av ansökningar och slutrapporter för 2019 har fastställt.

SBUF:s deadlines för inlämning av ansökningar och slutrapporter för 2019 (och resten av 2018) har nu fastställts, se mer information här. Observera att ändringar kan komma att göras på grund av omständigheter utanför vårt kontroll, kolla därför aktuell information på webbplatseninnan du ska lämna in ansökan aller slutrapport.