VR-projekt nominerat till Årets innovation

Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering? Den frågan ställde projektet som nu är nominerat till Årets innovation.

Hur kan ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionskunskap i företagens projekteringsfas? 

Grundtanken i projektet har varit att låta personal med erfarenhet från produktionen identifiera, lösa och hantera problem virtuellt innan de når byggarbetsplatsen.

Studien har funnit exempel på utmaningar och också bättre, mer produktionsanpassade lösningar. Den visar att VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt. Här spår projektet att en ny generation av fristående VR-headset kan öppna upp för än bättre möjligheter.

Se en film från projektet:

Läs slutrapporten Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering? Projekt 13763

Sökande företag i projektet var NCC Sverige AB och projektledare Mikael Johansson och Mattias Roupé Chalmers Tekniska högskola. NCC, Peab, Skanska, GK Vent, och WSP har också medverkat i projektet.

Om Årets innovation

Årets innovation är en utmärkelse och mångårig tradition. Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF delar varje år ut belöningen till ett av de projekt vars projektresultat redovisats året före och som SBUF:s utskott valt ut efter vissa kriterier. Först nomineras tre projekt och sedan utser SBUF:s styrelse vinnaren, i år 2022 den 12 maj.

Läs mer om de nominerade!