Årets Innovation

SBUF delar ut ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggningsbranschen. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

Till grund för priset ligger följande kriterier:

Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande

  • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
  • bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
  • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
  • hållbar tillväxt inom byggsektorn
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • bättre ledarskap i branschföretagen

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

SBUF instiftade i samband med sitt 20-årsjubileum 2003 priset Årets innovation.