Årets Innovation

SBUF delar ut ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggningsbranschen.Till grund för priset ligger följande kriterier:

Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande

  • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
  • bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
  • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
  • hållbar tillväxt inom byggsektorn
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • bättre ledarskap i branschföretagen

Utöver äran belönas vinnaren med 50 000 kronor.

SBUF instiftade utnämningen Årets innovation 2003.