Årets Innovation 2017

Till Årets Innovation 2017 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Effektivare granskningsprocess. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Till Årets Innovation 2017 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Effektivare granskningsprocess och projektledaren Peter Fredholm, BEAst AB.

Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, som har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Prisutdelningen har skett vid en högtidlig tillställning den 17 april på Ingenjörsvetenskapsakademien. Priset instiftades 2003 i samband med SBUF:s 20-årsjubileum och består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom till projektledaren.

Prisutdelning 2018-04-17Årets Innovation 2017. Peter Fredholm från BEAst AB tog emot priset på den högtidliga utdelningen den 17 april. De övriga nominerade; Carl-Eric Brohn (till höger) och Hans Hedlund (till vänster) flankerar vinnaren tillsammans med VD Ruben Aronsson (till vänster) och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier.

Motiveringen till Årets Innovation 2017 lyder:

Den branschstandard som är resultatet av projektet ger bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet att förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av den omfattande granskningen av handlingar som löpande sker varje dag i tusentals projekt. Projektet är väl förankrat i branschföretagens vardag och medför stor branschnytta genom att bidra till mervärde för slutkunden i form av bättre funktion, högre kvalitet och lägre kostnader. Projektet är ett framstående exempel på hur innovativ, behovsdriven och branschgemensam metodutveckling leder till en effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt.

Mer information om det vinnande projektet finns på www.sbuf.se under Projektresultat (ID 13379)

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Projekt för att främja BIM-utvecklingen i installationsbranschen med projektledaren Carl-Erik Brohn. Mer information finns i SBUF:s projektregister

Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer (Projekt 13307)

BIP mängder gruppering (Projekt 13356)

BIP tabell för system (Projekt 13357)

Motivering:

Projekten ingår i en serie av projekt i syfte att främja digitaliseringen inom installationsbranschen. Projekten behandlar en framtidsfråga för installatörerna - att leda och dra nytta av den pågående digitaliseringen - och ger stor branschnytta, bland annat genom att bidra till mervärde i form av högre kvalitet, lägre kostnader och effektivare byggprocess.

Ett förtjänstfullt, träget arbete med flera projekt under flera år för att främja installationsbranschens digitalisering som nu uppmärksammas genom en nominering till Årets Innovation 2017.

 

Användning av vibrationsanalys för tillståndsbedömning av byggkonstruktioner med projektledaren Hans Hedlund. Mer information finns i SBUF:s projektregister under projekt 13010 (länk).

Motivering:

Stora samhällsvinster finns att hämta genom förbättrad tillståndsanalys av byggkonstruktioner. En bättre bedömning av underhållsbehov och en mer korrekt prognos för återstående livslängd medför stora besparingar och minskad miljöbelastning.

Projektet har på ett innovativt sätt utvecklat en förenklad programvara för uppdatering av finita elementmodeller av byggkonstruktioner och för detektering av skador med hjälp av vibrationsmätningar, vilket kan medföra stort mervärde och lägre miljöbelastning för samhället.