Detta är vi

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF.

Vi tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko.

Sök bidrag

Detta kan du söka bidrag för

Stadgar för föreningen Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond