Detta är vi

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för utvecklings- eller forskningsprojekt från SBUF. Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget.

Vi tar också emot ansökningar från organisationerna ByggnadsLedarna och Seko.

Sök bidrag

Detta kan du söka bidrag för

Stadgar för föreningen Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Prenumerera på vårt nyhetsbrev