Medlemsorganisationer

Byggföretagen

Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 3 600 anslutna bygg- och anläggningsföretag.

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 3 600 företag med tillsammans 50 000 medaretare som installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är ett av LO:s största förbund. Byggnads har drygt 100 000 medlemmar inom ett åttiotal yrkesgrupper.

Seko

Seko är ett fackförbund som organiserar 110 000 medlemmar inom nio branscher, varav den viktigaste för SBUF är ”Väg och ban”. Medlemmar i Seko Väg- och ban arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar inom privata och statliga företag.

Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 93 000 medlemmar. Byggcheferna inom Ledarna har 16 500 medlemmar från bygg-, installations-, anläggnings- och fastighetsbranschen. 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond välkomnar ytterligare medlemsorganisationer. Tillkommande medlemsorganisationer får en bidragsram som motsvarar deras inbetalda avgifter.