Vi arbetar på uppdrag av medlemsorganisationerna:

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag. Byggföretagen har cirka 3 600 anslutna medlemsföretag.

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 3600 instalatörsföretag med tillsammans 50 000 medaretare.

Byggnads

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads har drygt 100 000 medlemmar inom ett åttiotal yrkesgrupper och är LO:s största fackförbund.

Seko

Seko organiserar 110 000 medlemmar inom nio branscher. Den viktigaste för SBUF är  branschen Väg och ban.

Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Byggcheferna inom Ledarna har 16 500 medlemmar från bygg-, installations-, anläggnings- och fastighetsbranschen.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond välkomnar ytterligare medlemsorganisationer. Tillkommande medlemsorganisationer får en bidragsram som motsvarar deras inbetalda avgifter.