Nyttiga resurser

Publikationer, föreskrifter och blanketter


Fördjupning om byggnads- och anläggningsarbete

Föreskrifter, broschyrer, böcker, blanketter med mera om byggnads- och anläggningsarbete hos Arbetsmiljöverket.

Se publikationer

Arbetsmiljö och hälsa

Publikationer från Sveriges Byggindustrier kopplade till Arbetsmiljö och hälsa.

Se publikationer


Organisation och myndigheter

Här finner du organisationer och myndigheter som du kan behöva komma i kontakt med vid arbetet med arbetsmiljöplaner.


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

www.av.se

SBUF

SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

www.sbuf.se

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

www.sverigesbyggindustrier.se

Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer.

www.ledarna.se

Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch.

www.byggcheferna.se

Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn.

www.byggnads.se

SEKO

Seko, Service- och kommunikationsfacket är ett fackförbund inom LO som organiserar 121.000 medlemmar inom nio branscher: Civil, Energi, Försvar, Post,  Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård, Väg och ban.

www.seko.se

Installatörsföretagen

Föreningen Installatörsföretagen representerar över 3 800 medlemsföretag med cirka 50 000 medarbetare, Företagen är verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering och omsätter tillsammans cirka 73 miljarder kronor.

www.installatorsforetagen.se

Trafikverket

Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg.

www.trafikverket.se