Logga in och ansök


Till ansökan

När alla uppgifter, och filen med din projektbeskrivning, är på plats startar du ansökningsprocessen genom att bjuda in projektparterna dvs projektledaren, och attestbehörig vid det sökande företaget för att de ska underteckna ansökan med BankID.

Din ansökan behandlas i SBUF:s nästa mötesomgång.

Så här gör du